preskoči na sadržaj

Osnovna škola Slavka Kolara Hercegovac

Natječaji za popunu radnog mjesta

Za popuni radnog mjesta učitelja/učiteljice Matematike i Fizike

Autor: Blaženka Šantalab, 26. 10. 2015. 13:05

OSNOVNA ŠKOLA  SLAVKA KOLARA

 HERCEGOVAC

Tel. fax. 043/524-539

KLASA:  112-01/15-01/19/20/21

URBROJ: 2123/03-25/01-15-03

Hercegovac,   23.10.2015.                                                                         

- mrežna stranica OŠ Slavka Kolara, Hercegovac:

 web: www.os-skolara-hercegovac.skole.hr

- oglasna ploča OŠ Slavka Kolara, Hercegovac

                                                                                  - Hrvatski zavod za zapošljavanje, Garešnica                                                               

Predmet :   OBJAVA NATJEČAJA

     Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, Hercegovac raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

- učitelj/učiteljica Matematike:  određeno, puno radno vrijeme –40 sati ukupnog tjednog radnog vremena,

- učitelj/učiteljica Matematike:  određeno, nepuno radno vrijeme –9 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

- učitelj/učiteljica Fizike:  određeno, nepuno radno vrijeme –4 sata ukupnog tjednog radnog vremena.

Uvjeti:   prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

      - životopis,

      - dokaz o stručnoj spremi,

      - domovnicu, i

      - uvjerenje o nekažnjavanju.

      O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

      Prijave dostaviti u roku   od    26.10.2015.  do   02.11.2015.  na adresu škole:

Osnovna škola Slavka Kolara Hercegovac, Braće Petr 2

Ravnateljica:

Vera Obrovac

[više]

Za popunu radnog mjesta spremač/spremačica u PŠ Palešnik Vijest ima dokument u privitku

Autor: Blaženka Šantalab, 19. 10. 2015. 13:17

Natječaj se nalazi i u priloženim dokumentima..

[više]

Za popunu radnog mjesta pomoćnik/pomoćnica učenici s teškoćama u razvoju

Autor: Blaženka Šantalab, 8. 9. 2015. 12:35

OSNOVNA ŠKOLA  SLAVKA KOLARA

HERCEGOVAC BRAĆE PETR 2

Tel. fax. 043/524-539

e-mail: ured@os-skolara-hercegovac.skole.hr

KLASA:  112-01/15-01/23

URBROJ: 2123/03-25/01-15-01

Hercegovac,   08.09.2015.                                                                                       

- mrežna stranica OŠ Slavka Kolara, Hercegovac:

 web: www.os-skolara-hercegovac.skole.hr

- oglasna ploča OŠ Slavka Kolara, Hercegovac

- Hrvatski zavod za zapošljavanje, Garešnica,  fax. 532-913

 e-mail:vlatka.kezele@tokic.hzz.hr                                                                                                                                                                           

          

Predmet :   OBJAVA NATJEČAJA

Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, Hercegovac raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

- pomaćnik/pomoćnica učenici s teškoćama u razvoju:  nepuno- 30 satno tjedno radno vrijeme, određeno -najduže do 30.06.2016. godine

Uvjet stručne spreme:   najmanje završena srednja stručna sprema

Opis poslova:

Radno vrijeme ovisi o broju sati koje učenica s teškoćama provodi u školi, cijena sata rada pomoćnika/pomoćnice iznosi 25,00 kuna po satu (neto) i sva pripadajuća porezna davanja i doprinosi. Naknada za prijevoz pomoćnika/pomoćnice na posao i s posla planiraju se u iznosu do 400,00 kuna mjesečno, a odnose se na mjesni i međumjesni javni prijevoz. Ukoliko nema organiziranog javnog prijevoza, naknada za troškove prijevoza na posao i s posla pomoćnika/pomoćnice utvrđuje se u visini cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima postoji organiziran prijevoz.

 

Uz prijavu podnositelji prijava trebaju priložiti:

      - životopis,

      - dokaz o stručnoj spremi,

      - domovnicu,  

      - uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci - original),

      -elektronički zapis o stažu osiguranja (izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje).

 Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužna je dostaviti dokaze o istom.

 O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

Prijave dostaviti u roku  od   09.09.2015.  do   16.09.2015.  na adresu škole: 

Osnovna škola Slavka Kolara Hercegovac

Braće Petr 2

43284 Hercegovac

Ravnateljica: Vera Obrovac

[više]

Za popunu radnog mjesta domar/ložač

Autor: Blaženka Šantalab, 5. 8. 2015. 12:44

OSNOVNA ŠKOLA  SLAVKA KOLARA

 HERCEGOVAC

Tel. fax. 043/524-539

KLASA:  112-01/15-01/17

URBROJ: 2123/03-25/01-15-03

Hercegovac,   04.08.2015.                                                                   

- mrežna stranica OŠ Slavka Kolara, Hercegovac:

 web: www.os-skolara-hercegovac.skole.hr

- oglasna ploča OŠ Slavka Kolara, Hercegovac

- Hrvatski zavod za zapošljavanje, Garešnica                                                     

                                                                 

Predmet :   OBJAVA NATJEČAJA    

Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, Hercegovac raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

- domar/ložač:  neodređeno, puno radno vrijeme – 8 sati dnevno

Uvjet: SSS, III. ili IV. stupanj obrtničkog- tehničkog smjera s naobrazbom za nadzor kotlovnice i centralnog grijanja.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

      - životopis,

      - dokaz o stručnoj spremi,

      - domovnicu,

      - uvjerenje o nekažnjavanju.

 

      Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

      O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

      Prijave dostaviti u roku   od     06.08.2015.  do   14.08.2015.  na adresu škole:

                                                                                  Osnovna škola Slavka Kolara Hercegovac, Braće Petr 2

Ravnateljica: Vera Obrovac

[više]

Za popunu radnog mjesta stručni/a suradnik/ica-knjižničar/ka

Autor: Blaženka Šantalab, 4. 5. 2015. 12:00

OSNOVNA ŠKOLA  SLAVKA KOLARA

 HERCEGOVAC

Tel. fax. 043/524-539

KLASA:  112-01/15-01/12

URBROJ: 2123/03-25/01-15-03

Hercegovac,  04.05.2015.                                                                                 

- mrežna stranica OŠ Slavka Kolara, Hercegovac:

 web: www.os-skolara-hercegovac.skole.hr

- oglasna ploča OŠ Slavka Kolara, Hercegovac

- Hrvatski zavod za zapošljavanje, Garešnica

            

Predmet :   OBJAVA NATJEČAJA

     

Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, Hercegovac raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 - stručni/a suradnik/ica-knjižničar/ka :  puno radno vrijeme, određeno do povratka radnice s rodiljnog, odnosno roditeljskog dopusta.

Uvjeti:   prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

      - životopis,

      - dokaz o stručnoj spremi,

      - domovnicu,

      - uvjerenje o nekažnjavanju.

      O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni.

      Prijave dostaviti u roku   od    05.05.2015.  do   12.05.2015.  na adresu škole:

                                                                                 Osnovna škola Slavka Kolara Hercegovac, Braće Petr 2

Ravnateljica: Vera Obrovac

[više]

Za popunu radnog mjesta učitelja/učiteljice Matematike Vijest ima dokument u privitku

Autor: Blaženka Šantalab, 8. 4. 2015. 18:43

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta pomagača/pomagačice u nastavi

Autor: Blaženka Šantalab, 20. 11. 2014. 15:13

OSNOVNA ŠKOLA  SLAVKA KOLARA HERCEGOVAC

Tel. fax. 043/524-539

KLASA:  112-01/14-01/0

URBROJ: 2123/03-25/01-14-0

Hercegovac,   20.11.2014.    

                                            

- mrežna stranica OŠ Slavka Kolara, Hercegovac:

 web: www.os-skolara-hercegovac.skole.hr

- oglasna ploča OŠ Slavka Kolara, Hercegovac

- Hrvatski zavod za zapošljavanje, Garešnica,  fax. 532-913                                                                                  

                                                                                                  

Predmet :   OBJAVA NATJEČAJA   

Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, Hercegovac raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

- pomagač/pomagačica u nastavi:  određeno, puno radno vrijeme – 40 satno tjednog radno vrijeme.

Uvjeti:   SSS –četverogodišnja ili prvostupnci

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

      - životopis,

      - dokaz o stručnoj spremi,

      - domovnicu, i

      - uvjerenje o nekažnjavanju.

      O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

      Prijave dostaviti u roku   od   20.11.2014.  do   28.11.2014.  na adresu škole:

*Napomena: Mogućnost zapošljavanja putem mjera poticanja zapošljavanja „Mladi za mlade“ – pomagači u nastavi- javni radovi za mlade.

 

                                                                           Osnovna škola  Slavka Kolara, Hercegovac

                                                                                                          Braće Petr 2

             

                                                                                                          Ravnateljica:

                                                                                                          Vera Obrovac

[više]

Odluka o poništenju dijela natječaja

Autor: Blaženka Šantalab, 24. 10. 2014. 15:10

OSNOVNA ŠKOLA SLAVKA KOLARA

BRAĆE PETR 2

43284 HERCEGOVAC

KLASA: 112-01/14-01/19

URBROJ: 2123/03-25/01-14-20

Hercegovac, 23. listopada 2014.

Na temelju točke I. i točke V. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama  („Narodne novine“  broj 114./2014.) i članka 76. Statuta Osnovne škole Slavka Kolara, Hercegovac ravnateljica škole  dana 23. listopada 2014. donosi                                              

ODLUKU

O PONIŠTENJU DIJELA NATJEČAJA

 

I.

U „Natječaju za popunu radnog mjesta“ Osnovne škole Slavka Kolara Hercegovac (KLASA:  112-01/14-01/19; URBROJ: 2123/03-25/01-14-01 od 16.10.2014.) objavljenog  na: mrežnoj stranici OŠ Slavka Kolara, Hercegovac:  web: www.os-skolara-hercegovac.skole.hr, oglasnoj ploči OŠ Slavka Kolara, Hercegovac i  web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,  poništava se objava natječaja za radno mjesto pod stavkom:

„- spremač/spremačica u Područnoj školi u Palešniku:  određeno, nepuno radno vrijeme – 20 satno tjedno radno vrijeme.

Uvjet:  završena osnovna škola“ .

II.

Ostale objave za popunu radnih mjesta ostaju nepromijenjene.

III.

Ova Odluka bit će objavljena na:  mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Slavka Kolara, Hercegovac i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ista će biti  dostavljena  i svim kandidatima koji su  podnijeli prijavu  na  natječaj za

 navedeno radno mjesto.
 

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Radno mjesto spremača/spremačice  popunjeno je do 60 dana bez natječaja. Natječaj za radno mjesto spremačice poništava se zbog Odluke Vlade Republike Hrvatske o obustavljanju postupaka zapošljavanja na radna mjesta IV. vrste, koji su u tijeku.

      RAVNATELJICA:

         Vera Obrovac

[više]

Natječaj za popunu radnih mjesta

Autor: Blaženka Šantalab, 16. 10. 2014. 11:53

OSNOVNA ŠKOLA  SLAVKA KOLARA

 HERCEGOVAC

Tel. fax. 043/524-539

KLASA:  112-01/14-01/19

URBROJ: 2123/03-25/01-14-01

Hercegovac,   16.10.2014.    

                                                                                   

- mrežna stranica OŠ Slavka Kolara, Hercegovac:

 web: www.os-skolara-hercegovac.skole.hr

- oglasna ploča OŠ Slavka Kolara, Hercegovac- Hrvatski zavod za zapošljavanje, Garešnica,  fax. 532-913                                                                                   

Predmet :   OBJAVA NATJEČAJA

Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, Hercegovac raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

- učitelj/učiteljica Matematike:  neodređeno, puno radno vrijeme –40 sati ukupnog tjednog radnog vremena,

- učitelj/učiteljica Engleskog jezika:  neodređeno, nepuno radno vrijeme – 23 sata ukupnog tjednog radnog vremena,

- učitelj/učiteljica Glazbene kulture:  neodređeno, nepuno radno vrijeme – 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena,

- učitelj/učiteljica Češkog jezika i kulture:  neodređeno, nepuno radno vrijeme –9 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

Uvjeti:   prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

- spremač/spremačica u Područnoj školi u Palešniku:  određeno, nepuno radno vrijeme – 20 satno tjedno radno vrijeme.

Uvjet:  završena osnovna škola

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

      - životopis,

      - dokaz o stručnoj spremi,

      - domovnicu, i

      - uvjerenje o nekažnjavanju.

      O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

      Prijave dostaviti u roku   od    17.10.2014.  do   24.10.2014.  na adresu škole:

 

                                                                              Osnovna škola  Slavka Kolara, Hercegovac

                                                                                                          Braće Petr 2

            

                                                                                                          Ravnateljica:

                                                                                                          Vera Obrovac

 

[više]

Natječaj za učitelja/icu matematike i češkog jezika i kulture

Autor: Blaženka Šantalab, 11. 2. 2014. 12:00

OSNOVNA ŠKOLA  SLAVKA KOLARA

 HERCEGOVAC

Tel. fax. 043/524-539

KLASA:  112-01/14-01/02

URBROJ: 2123/03-25/01-14-04

Hercegovac,   11.02.2014.    

                                                                                   

- mrežna stranica OŠ Slavka Kolara, Hercegovac:

 web: www.os-skolara-hercegovac.skole.hr

- oglasna ploča OŠ Slavka Kolara, Hercegovac

- Hrvatski zavod za zapošljavanje, Garešnica,  fax. 532-913                                                                                   

Predmet :   OBJAVA NATJEČAJA

     Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, Hercegovac raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

- učitelj/učiteljica matematike:  neodređeno, nepuno radno vrijeme – 4 sata redovite nastave tjedno; 9 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

- učitelj/učiteljica češkog jezika i kulture:  neodređeno, nepuno radno vrijeme – 4 sati redovite nastave tjedno; 9 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

Uvjeti:   prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

      - životopis,

      - dokaz o stručnoj spremi,

      - domovnicu, i

      - uvjerenje o nekažnjavanju.

      Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

      O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

      Prijave dostaviti u roku   od    12.02.2014.  do   19.02.2014.  na adresu škole:

 

                                                         Osnovna škola  Slavka Kolara, Hercegovac

                                                                                                          Braće Petr 2

          

                                                                                                          Ravnateljica:

                                                                                                          Vera Obrovac

[više]

Natječaj za radno mjesto spremača/ice

Autor: Barbara Evaj, 8. 1. 2014. 18:59

OSNOVNA ŠKOLA  SLAVKA KOLARA

 HERCEGOVAC

Tel. fax. 043/524-539

KLASA:  112-01/14-01/01

URBROJ: 2123/03-25/01-14-03

Hercegovac,   08.01.2014.    

                                                               

- mrežna stranica OŠ Slavka Kolara, Hercegovac:

 web: www.os-skolara-hercegovac.skole.hr

- oglasna ploča OŠ Slavka Kolara, Hercegovac

                                                                   - Hrvatski zavod za zapošljavanje, Garešnica                                                                                  

Predmet :   OBJAVA NATJEČAJA

Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, Hercegovac raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

- spremač/spremačica u PŠ Palešnik:  određeno, nepuno radno vrijeme – 4 sata dnevno

Uvjet:  završena osnovna škola

 

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

      - životopis,

      - dokaz o stručnoj spremi,

      - domovnicu, i

      - uvjerenje o nekažnjavanju.

      Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

      O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

      Prijave dostaviti u roku   od    09.01.2014.  do   16.01.2014.  na adresu škole:

 

                  Osnovna škola  Slavka Kolara, Hercegovac

             Braće Petr 2

                                                                                                          Ravnateljica:

                                                                                                          Vera Obrovac

[više]

Natječaj za radno mjesto učitelja/ice RN i spremača/ice

Autor: Blaženka Šantalab, 11. 11. 2013. 12:56

OSNOVNA ŠKOLA  SLAVKA KOLARA

 HERCEGOVAC

Tel. fax. 043/524-539

KLASA:  112-01/13-02/04

URBROJ: 2123/03-25/01-13-01

Hercegovac,   11.11.2013.    

 

                                                                                

- mrežna stranica OŠ Slavka Kolara, Hercegovac:

 web: www.os-skolara-hercegovac.skole.hr

- oglasna ploča OŠ Slavka Kolara, Hercegovac

- Hrvatski zavod za zapošljavanje, Garešnica

                                                                                                                                                              

 

Predmet :   OBJAVA NATJEČAJA

 

Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, Hercegovac raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

 

- učitelj/učiteljica razredne nastave u PŠ Ladislav:  određeno, puno radno vrijeme –40 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

- Uvjeti:   prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

- spremač/spremačica u Matičnoj školi u Hercegovcu:  određeno, puno radno vrijeme – 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

 

Uvjet:  završena osnovna škola

 

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

      - životopis,

      - dokaz o stručnoj spremi,

      - domovnicu, i

      - uvjerenje o nekažnjavanju.

 

      Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

      O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

      Prijave dostaviti u roku   od    12.11.2013.  do   19.11.2013.  na adresu škole:

 

 

                                                                                  Osnovna škola  Slavka Kolara, Hercegovac

Braće Petr  2

 

                                                                                                          Ravnateljica:Vera Obrovac

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta

Autor: Blaženka Šantalab, 16. 9. 2013. 14:44

OSNOVNA ŠKOLA  SLAVKA KOLARA

 HERCEGOVAC

Tel. fax. 043/524-539

KLASA:  112-01/13-02/03

URBROJ: 2123/03-25/01-13-01

Hercegovac,   16.09.2013.    

 

                                                                                   

- mrežna stranica OŠ Slavka Kolara, Hercegovac:

 web: www.os-skolara-hercegovac.skole.hr

- oglasna ploča OŠ Slavka Kolara, Hercegovac

- Hrvatski zavod za zapošljavanje,Garešnica                                                                                    

 

Predmet :   OBJAVA NATJEČAJA

 

Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, Hercegovac raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

- učitelj/učiteljica matematike:  neodređeno, nepuno radno vrijeme – 4 sata redovite nastave tjedno; 9 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

- učitelj/učiteljica češkog jezika i kulture:  neodređeno, nepuno radno vrijeme – 4 sati redovite nastave tjedno; 9 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

Uvjeti:   prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

- spremač/spremačica u PŠ Ladislav:  određeno, nepuno radno vrijeme – 4 sata dnevno

Uvjet:  završena osnovna škola

 

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

      - životopis,

      - dokaz o stručnoj spremi,

      - domovnicu, i

      - uvjerenje o nekažnjavanju.

 

      Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

      O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

      Prijave dostaviti u roku   od    17.09.2013.  do   24.09.2013.  na adresu škole:

Osnovna škola  Slavka Kolara, Hercegovac

  Braće Petr 2

                                                                                                          Ravnateljica:

                                                                                                          Vera Obrovac

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta učitelja fizike

Autor: Blaženka Šantalab, 19. 8. 2013. 11:56

OSNOVNA ŠKOLA  SLAVKA KOLARA

 HERCEGOVAC

Tel. fax. 043/524-539

KLASA:  112-01/13-02/03

URBROJ: 2123/03-25/01-13-01

Hercegovac,   19.08.2013.    

                                                                                   

- mrežna stranica OŠ Slavka Kolara, Hercegovac:

 web: www.os-skolara-hercegovac.skole.hr

- oglasna ploča OŠ Slavka Kolara, Hercegovac

- Hrvatski zavod za zapošljavanje, Garešnica                                                                                                 

 

Predmet :   OBJAVA NATJEČAJA

 

Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, Hercegovac raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

- učitelj fizike:  određeno, nepuno radno vrijeme – 6 sati redovite nastave tjedno; 12 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

Uvjeti:   prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

      - životopis,

      - dokaz o stručnoj spremi,

      - domovnicu, i

      - uvjerenje o nekažnjavanju.

 

      Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

  

      O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

      Prijave dostaviti u roku   od    20.08.2013.  do   27.08.2013.  na adresu škole:

                  Osnovna škola  Slavka Kolara, Hercegovac

                             Braće Petr 2

            Ravnateljica:  Vera Obrovac

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta učitelja razredne nastave

Autor: Blaženka Šantalab, 6. 3. 2013. 11:53

Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, Hercegovac raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

- učitelj razredne nastave u PŠ Palešnik:  određeno, puno radno vrijeme –40 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

Uvjeti:   prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

      - životopis,

      - dokaz o stručnoj spremi,

      - domovnicu, i

      - uvjerenje o nekažnjavanju.

 

      Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

      O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

      Prijave dostaviti u roku   od    07.03.2013.  do   14.03.2013.  na adresu škole:

 

                                      Osnovna škola  Slavka Kolara, Hercegovac

                                                                            Braće Petr 2

 

                                                                                                          Ravnateljica:

                                                                                                          Vera Obrovac

 

 

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta učitelja engleskog jezika Vijest ima dokument u privitku

Autor: Blaženka Šantalab, 17. 10. 2012. 12:49

Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, Hercegovac raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

- učitelj engleskog jezika:  neodređeno, nepuno radno vrijeme – 2 sata redovite nastave tjedno; 4 sata ukupnog tjednog radnog vremena.

Uvjeti:   prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

      - životopis,

      - dokaz o stručnoj spremi,

      - domovnicu, i

      - uvjerenje o nekažnjavanju.

 

      Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

      O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

      Prijave dostaviti u roku   od   18.10.2012.  do   25.10.2012.  na adresu škole:

 

                                                                Osnovna škola  Slavka Kolara, Hercegovac

                                                                                                          Braće Petr 2

 

                                                                                                          Ravnateljica:

                                                                                                          Vera Obrovac

Cijeli natječaj preuzmite iz priloženih dokumenata..

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta učitelja fizike

Autor: Blaženka Šantalab, 3. 9. 2012. 21:51

OSNOVNA ŠKOLA  SLAVKA KOLARA

 HERCEGOVAC

Tel. fax. 043/524-539

KLASA:  112-01/12-02/03

URBROJ: 2123/03-25/01-12-01

Hercegovac,   03.09.2012.                                                       

- mrežna stranica OŠ Slavka Kolara, Herceegovac:

 web: www.os-skolara-hercegovac.skole.hr

- oglasna ploča OŠ Slavka Kolara, Hercegovac       

 

Predmet :   OBJAVA NATJEČAJA

Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, Hercegovac raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

- učitelj fizike:  neodređeno, nepuno radno vrijeme – 6 sati redovite nastave tjedno; 12 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

Uvjeti:   prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

      - životopis,

      - dokaz o stručnoj spremi,

      - domovnicu, i

      - uvjerenje o nekažnjavanju.

 

      Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

      O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

      Prijave dostaviti u roku   od    04.09.2012.  do   11.09.2012.  na adresu škole:

 

                                                                                  Osnovna škola  Slavka Kolara, Hercegovac

                                                                                                          Braće Petr 2

             

                                                                                                          Ravnateljica:

                                                                                                          Vera Obrovac

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta kuhar/kuharica

Autor: Blaženka Šantalab, 23. 8. 2012. 19:04

OSNOVNA ŠKOLA  SLAVKA KOLARA

 HERCEGOVAC

Tel. fax. 043/524-539

KLASA:  112-01/12-02/02

URBROJ: 2123/03-25/01-12-01

Hercegovac,   23.08.2012.       

- mrežna stranica OŠ Slavka Kolara, Hercegovac:

 web: www.os-skolara-hercegovac.skole.hr

- oglasna ploča OŠ Slavka Kolara, Hercegovac

 

Predmet :   OBJAVA NATJEČAJA

Na temelju članka 107. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ((NN 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.-ispravak, 90./11. i 16/12.) Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, Hercegovac objavljuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

1. kuharica/kuhar (jedan izvršitelj) -  neodređeno, puno  radno vrijeme  /8 sati dnevno/

 

Uvjet završena srednja stručna sprema ugostiteljskog smjera prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Osnovne škole Slavka Kolara, Hercegovac.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

      - životopis,

      - dokaz o stručnoj spremi,

      - domovnicu, i

      - uvjerenje o nekažnjavanju.

 

      O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

      Prijave dostaviti u roku   od    24.08.2012.  do   31.08.2012.  na adresu škole:

 

                                                  Osnovna škola  Slavka Kolara, Hercegovac

                                                                                                          Braće Petr 2

 

           

                                                                                                          Ravnateljica:

                                                                                                          Vera Obrovac

[više]

 


Oglasna ploča
 
Udžbenici 2017.-18.
 
Javni poziv ponude
 
Upisi u SŠ
 
Školski list Breza

Breza 13

Breza br. 12

Skolski list Breza

 
Sigurniji internet

 
Eko paket

 
Citat tjedna

      ''Imanje vrijedi, znanje vrijedi više, ako propadne imanje, ostaje znanje.''

                                                                                (latinska)                                     
 
"Skockali" smo se...

 
Anketa
Moje najdraže godišnje doba je...

 
CARNet
Novosti i press kutak :: Novosti :: Vijesti
18.09.2017. 13:07
Još dva dana za prijavu na e-tečaj Moodle dizajner
Upisi u drugu grupu CARNetovog masovnog online tečaja Moodle dizajner još uvijek traju, a svi zainteresirani mogu se prijaviti najkasnije do 19. rujna 2017. godine u ponoć. Obrasci za prijavu dostupni su putem stranica CARNetovog mrežnog sjedišta .

15.09.2017. 13:39
Razvoj generičkih kompetencija učenika u projektu ATS2020
Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet poziva sve zainteresirane na prezentaciju pokusne primjene modela projekta ATS2020 (Assesment of Transversal Skills 2020), koja će se održati u petak 22. rujna 2017. godine u prostorijama CARNeta, Josipa Marohnića 5, Zagreb. 

12.09.2017. 15:11
GrowCERT: projekt CARNetovog Nacionalnog CERT-a
S ciljem jačanja kapaciteta Nacionalnog CERT-a i poboljšanja suradnje na nacionalnoj i europskoj razini CARNet je pokrenuo projekt pod nazivom  GrowCERT . Projekt u vrijednosti od gotovo 985 000 eura sufinanciran je sredstvima Europske komisije putem Instrumenta za povezivanje Europe (CEF - Connecting Europe Facility).

 
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
 
Kalendar
« Rujan 2017 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji

 
Linkovi...
 
Raspored sati

 
web stranice

Klikom na slike pogledajte web stranice  "E za sve" i "Sigurnost i zaštita na internetu"

 
Brojač posjeta
Ispis statistike od 29. 8. 2012.

Ukupno: 5030284
 
 > Objava informacija  > Arhiva  > Natječaji za popunu radnog mjesta
CMS za škole logo
Osnovna škola Slavka Kolara Hercegovac / Braće Petr 2, HR-43284 Hercegovac / www.os-skolara-hercegovac.skole.hr / ured@os-skolara-hercegovac.skole.hr
preskoči na navigaciju