2012-09-14 11:55:00

Zanimljive činjenice o recikliranju papira

- Recikliranjem 1 tone papira se čuva oko 17 drveća i 380 litara benzina, 4000 kW energije, oko 2 m³ prostora na odlagalištu, oko 26500 litara vode.

- Reciklaža papira znači 64% uštede energije, 58% uštede vode i 27 kg manje zagađenja zraka

- Za izradu papira od drveća potrebno je oko 40% više energije, a zagađenje zraka je oko 90% više nego od već upotrjebljenog papira

- Cijena tvornice za reciklažu papira je 50% manja od cijene tvornice koja proizvodi novi papir


Osnovna škola Slavka Kolara Hercegovac