2020-03-19 11:20:39

Obavijest!

Zbog preoptereŠenosti sustava nedostupna je e-adresa škole. Molimo da, sve što trebate, šaljete na privremenu adresu:
osskhercegovac@gmail.com
Zahvaljujemo na razumijevanju!


Osnovna ╣kola Slavka Kolara Hercegovac