2020-04-03 11:31:16

Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu

Danas je MZO na svojim stranicama i na stranicama Škole za život objavilo Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu. Upute možete pronaći u priloženim dokumentima ili na sljedećim poveznicama.

https://mzo.gov.hr/vijesti/upute-za-vrednovanje-i-ocjenjivanje-tijekom-nastave-na-daljinu/3654

https://skolazazivot.hr/upute-za-vrednovanje-i-ocjenjivanje-tijekom-nastave-na-daljinu/


Osnovna škola Slavka Kolara Hercegovac